Jeho Svatost dalajlama XIV je považován za duchovního vůdce Tibeťanů. Do češtiny byly přeloženy například autobiografi e Má země a můj lid a Svoboda v exilu. Ve dvou letech byl rozpoznán jako reinkarnace posledního třináctého Dalajlámy na místě, které bylo předpovězeno. Ve věku šestnácti let musel dočasně převzít plnou světskou i duchovní odpovědnost pod vlivem problémů, které vznikly v Tibetu s postupující
čínskou okupací. Sedm dní po občanském povstání proti Číňanům, 17. března 1959, Dalajlama opustil Tibet. Bylo mu poskytnuto útočiště v Indii, kde až dodnes zůstává v exilu. V roce 1959 zahájil kampaň za mírový návrat tibetské nezávislosti. Za své úsilí byl vyznamenán
Nobelovou cenou za mír v roce 1989.

Zobrazuji všechny 2 výsledky