Vystudoval univerzitu v Minnesotě a také episkopální teologický seminář ve Virginii. V letech 1965–1975 sloužil jako vikář v Episkopálním kostele svatého Klementa v New Yorku, kde byl známý svým netradičním pojetím bohoslužeb, do liturgie hojně zapojoval moderní hudbu, divadlo a výtvarné umění. Během těchto let se začal zajímat o jungiánskou psychoterapii, v roce 1975 odešel studovat do Curychu na Institut C. G. Junga analytickou psychologii. Po absolvování a návratu domů založil vlastní psychoterapeutickou praxi, věnoval se hlavně spojením mezi maskulinitou, mužskou agresí a mužskou spiritualitou. Na toto téma napsal řadu knih (Castration and Male Rage, 1991, Evil, Sexuality and Disease in Grunewald’s Body of Christ, 1993 a Potency: Masculine Aggression as a Path to the Soul, 2006 (česky Potence. Mužská agrese jako cesta k duši, 2010). Zemřel v roce 2007.

Zobrazen jediný výsledek