Mezinárodně známá průkopnice energetického léčení Caroline Myssová se věnuje se především zkoumání toho, jak lidé zacházejí se svou osobní silou a zároveň je učí porozumět tomu, proč onemocněli; jaké mohou být psychosomatické důvody jejich nemocí. Díky své schopnosti intuitivního vhledu a cítění pomáhá lidem zkvalitnit jejich život a zacházet s jejich duchovní energií. Na svých seminářích a v knihách vysvětluje, jak se stáváme prostředníky Boží milosti a zázraků, když uskutečňujeme laskavé, soucitné a velkorysé činy, neboli, jak říká, když dáváme neviditelné dary. Caroline Myssová je přesvědčena, že rozhodnutí konat dobro a sloužit druhým je stejně nezbytné pro naše citové tak i tělesné zdraví a také pro rozvoj naší intuice. Mezi její nejprodávanější knihy patří Anatomie ducha, Proč se lidé neléčí a jak mohou, Neviditelné dary a Posvátné smlouvy.

Zobrazuji všechny 2 výsledky