Reflexní terapie a akupresura je bezpečná metoda, protože nemá žádné vedlejší účinky. Ba co víc, dá se praktikovat kdekoli a kdykoli. Tyto knihy vám poskytnou dostatek vědomostí o reflexní terapii a akupresuře a naučí vás, jak tuto metodu v několika jednoduchých krocích zvládnout, abyste ji dokázali provádět sami na sobě i na členech své rodiny. V knihách najdete ilustrace, podrobné instrukce a lokalizace akupresurních bodů a reflexních zón. V jednotlivých kapitolách jsou vždy představeny reflexologické postupy, praktiky každodenní péče o zdraví i příslušné cviky pro různá onemocnění a zachování pevného zdraví.


Kapitola první
Co je reflexní terapie a akupresura nohou

V mnoha městech po celém světě dnes narazíte na nejrůznější masážní salony, kde se provádí reflexní masáž nohou. Z reflexní masáže (a akupresury) nohou se v podstatě stává životní styl. Proč bychom si ji tedy nemohli přenést ze salonů domů a dělat si ji sami? Reflexní masáž nohou je vhodný prostředek péče o zdraví v domácích podmínkách. Můžete ji provádět nejen sami na sobě, ale zejména na svých blízkých, a tím vedle zlepšování zdraví a pohody ještě posílíte rodinná pouta.

1. Výhody

Pravidelným prováděním reflexní masáže a akupresury podporujeme proudění životní energie čchi a krevní oběh, regulujeme funkce vnitřních orgánů a odstraňujeme blokády v meridiánech. Díky tomu lze eliminovat nemoci a patogeny, odstranit stázu krve, usnadnit prokrvování a vytvářet tělesnou energii.

Podpora krevního oběhu, odstranění stázy krve a toxinů
Reflexní terapie a akupresura nohou zlepšují prokrvení v různých částech nohy a v příslušných reflexních zónách. Díky stimulaci se rozšíří cévy, zrychlí se krevní tok a cévami proteče větší objem krve. Reflexní masáž nohou slouží primárně ke zlepšení krevního oběhu v reflexních zónách vylučovacích orgánů, tedy ledvin, močovodů a močového měchýře, čímž se zase zlepší funkce dalších odpovídajících orgánů. Reflexní masáž nohou kromě toho povzbuzuje výměnu kyslíku a oxidu uhličitého v plicích a průduškách a posiluje jejich funkce. Tímto způsobem napomáhá detoxikaci těla, podporuje krevní oběh a rozptyluje stagnaci krve.

Obnovení rovnováhy jin a jang
Tradiční čínská medicína nás učí, že nemoci vznikají zejména z nerovnováhy jin a jang v těle. Stimulace akupresurních bodů nebo reflexních zón vyvolává biologické signály, které se pak systémem meridiánů nebo nervovou soustavou přenášejí do odpovídajících orgánů zang-fu, tkání a jiných orgánů a tam spouštějí proces znovunastolení rovnováhy mezi jin a jang a odstranění živné půdy nemocí. Reflexní terapie a akupresura nohou většinou dokážou regulovat funkce příslušných orgánů oběma směry. Tedy například stimulací akupresurního bodu zusanli můžeme léčit jak zácpu, tak i průjem.

Regulace funkcí orgánů zang-fu
Každý vnitřní orgán v lidském těle má na nohou odpovídající bod nebo body. Na nohou najdeme šest z dvanácti hlavních meridiánů – začínají zde tři zusanyinové meridiány (jinové dráhy na noze) a končí tři zusanyangové meridiány (jangové dráhy na noze). Na nohou se nachází více než 60 akupresurních bodů, které spojují vnitřní a vnější prostředí těla. Stimulací reflexních zón nebo akupresurních bodů na nohou lze regulovat funkce orgánů zang-fu a tím působit preventivně proti chorobám, případně zmírnit průběh mnoha již probíhajících nemocí.

Posílení imunitních funkcí organismu
Reflexní terapie nohou a akupresura mohou v lidském těle vyvolat biochemické a biofyzikální změny, kdy se v organismu tvoří látky, které se účastní boje proti patogenům. Tyto látky nejsou pro lidské tělo nijak škodlivé a roli, jakou sehrávají v imunitní odpovědi, nemůže nahradit žádná exogenní medikace. Proto mívají nečekaně dobré léčivé účinky. Jsou tedy výrazným přínosem pro povzbuzení imunitního systému a boj proti infekci.

2. Nástroje

Pokud budete reflexní masáž a akupresuru provádět jen prsty, s velkou pravděpodobností si je brzy přetížíte, ruce se rychle unaví a budou vás bolet. Zákonitě se pak sníží intenzita stimulace a výsledek reflexní terapie nebude takový, jaký bychom očekávali. Proto je vhodné používat masážní kolík (reflexologickou hůlku).Nástroje jako masážní kolík, buvolí roh nebo dřevěná hůlka zdvojnásobí efekt s vynaložením polovičního úsilí. Masážní kolík vyrobený z buvolího rohu je příjemný na dotek a snadno se přenáší. Kromě toho svými vlastnostmi napomáhá ochlazování krve, detoxikaci těla, krevnímu oběhu, zmírnění svalového a kloubního napětí a povzbuzení buněčné imunity. Má mimořádný účinek na neurastenii a odstraňuje bolesti svalů.

3. Délka a počet procedur

Při provádění reflexní masáže a akupresury nohou je zcela zásadní správná délka trvání masáže. Délka trvání každé stimulace je závislá na různých faktorech, například na druhu a závažnosti choroby a na pacientově konstituci.

Masírování každého akupresurního bodu nebo reflexní zóny trvá běžně 2 až 3 minuty, což je 30 až 50 stimulací. Nicméně reflexní zóny kupříkladu ledvin, močovodů, močového měchýře, plic a průdušek je třeba masírovat 5 minut, to znamená 100 až 200 stimulací. Jedině tak posílíme vylučovací funkci a zajistíme, aby se toxické látky z těla hladce odstranily.

Reflexologie u pacienta se závažným srdečním onemocněním by na reflexní zóně srdce neměla trvat déle než jednu minutu. Když pak připočteme ostatní reflexní zóny a body, postačí maximálně 10 minut. U pacientů s těžkou cukrovkou a onemocněním ledvin by neměla celková doba masáže přesáhnout 10 minut. Masáž každé reflexní zóny na páteři by měla trvat zhruba 2 až 3 minuty.

Masáž doporučujeme provádět jednou nebo dvakrát denně. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete dělat masáž jednou denně každý den po delší dobu. Také je dobré vyhradit si na masáž pevně stanovený čas. Pokud masírujete dvakrát denně, mělo by to být ráno a večer před spaním. Neprovádějte masáž brzy po jídle ani na lačný žaludek. Každá procedura by měla trvat půl hodiny. U běžného onemocnění nebo stavu sestává jedna léčebná kúra z 10 procedur. Jakmile se pomocí reflexní terapie a akupresury z nemoci vyléčíte, měli byste ještě nějakou dobu v masírování pokračovat, abyste posílili svou tělesnou kondici a snížili riziko návratu nemoci.

4. Základní techniky

Pokud provádíte reflexní masáž sami na sobě, měli byste zaujmout pozici vsedě – na posteli, na podlaze, na pohovce nebo na židli, jak je libo. Levou nohu si položte na pravé koleno chodidlem vzhůru a pravou rukou ji masírujte. Poté stejným způsobem masírujte pravou nohu. Intenzita a počet stimulací by měly postupně narůstat a doba každé stimulace by se měla pozvolna prodlužovat. Každá procedura má optimálně trvat zhruba 30 minut. Níže uvádíme jedenáct běžně používaných technik.

 • Mačkání bříškem palce
  Položíme bříško palce na určitý akupresurní bod nebo na patologickou reflexní zónu na noze a pozvolna mačkáme. Tlak přitom postupně a rovnoměrně zesilujeme.
 • Pulzování
  Položíme bříško palce na konkrétní místo. Opřeme paži o loket, uvolníme zápěstí a prsty měkce a jemně pulzujeme, pohyb vychází z předloktí. Tato technika se často používá společně s mačkáním.
 • Mačkání špičkou palce
  Položíme špičku nebo kotník palce na akupresurní bod či reflexní zónu na noze a silně zatlačíme, postupně přecházíme od jemného stisku k silnému.
 • Roztírání
  Položíme špičku nebo bříško palce na konkrétní plošku na noze a za stálého tlaku posunujeme jedním směrem. Palec se po celou dobu pohybu stále dotýká pokožky, pohyb lze vykonávat pomalu, avšak rovnoměrně.
 • Krouživé tření
  Tření krouživým pohybem provádíme ukazováčkem, prostředníčkem a prsteníčkem. Prsty položíme na konkrétní plošku na noze, pohybem zápěstí vyvíjíme tlak přes záprstí a články prstů, prsty rytmicky kroužíme. Tření by mělo být pomalé, jemné a koordinované.
 • Uchopování
  Palcem proti dvěma nebo čtyřem zbývajícím prstům rytmickými pohyby tiskneme a povytahujeme konkrétní plošku nebo akupresurní bod na noze. Působení silou má být jemné, postupně přecházet od slabého stisku k silnému, pohyb by měl být pozvolný a stálý.
 • Vytahování
  Jednou rukou držíme nohu za patu a druhou za článek palce a nejprve jemně a postupně stále silněji za něj zataháme. Nakonec bychom měli v kloubech cítit uvolnění. Je‑li pacient napjatý, nejprve nohu trochu pohoupáme, aby se uvolnila.
 • Poklepávání
  Poklepávání je způsob stimulace, kdy klepeme na akupresurní bod, jako kdyby na něj dopadaly kapky deště. Tuto techniku můžeme aplikovat na všechny akupresurní body na noze, zejména v oblastech, které nejsou citlivé. Při poklepávání by měla být přítlačná síla krátká a náhlá, nemělo by docházet k tahání či pleskání.
 • Roztírání do stran
  Při této technice pokládáme malíkový val na větší reflexní zóny. Abychom zvětšili léčivý účinek a ochránili pokožku, použijeme dostatečné množství masážního oleje.
 • Štípání
  Ze všech technik reflexní terapie přináší štípání nejsilnější stimulaci. Veškerá síla je soustředěna do špičky palce a nehtem bodáme do akupresurního bodu. Postižené místo poté jemně promneme, abychom zmírnili bolest způsobenou bodáním. Štípání často používáme u akutních nebo závažných problémů. Dávejte pozor, abyste při této technice nepoškodili pokožku na noze.
 • Kroužení
  Jednou rukou držíme nohu za patu, druhou ji uchopíme za palec a provádíme krouživé pohyby v oblasti kotníku. Směr a rozsah kroužení by neměly překročit rámec fyzických možností pacienta.

5. Pořadí jednotlivých kroků při ošetření

Při reflexní masáži je důležité dodržovat pořadí jednotlivých kroků, abychom účinek léčby neoslabovali. Obecně se doporučuje dodržovat následující postup:
(1) Před každou procedurou zkontrolujeme stav pacientova srdce. Má‑li pacient vážnou srdeční chorobu, snížíme intenzitu a zkrátíme délku trvání stimulací. Pacientův stav určitě znovu zkontrolujeme na začátku každé léčebné kúry, abychom stanovili intenzitu ošetření.
(2) Zvolíme akupresurní body, se kterými budeme pracovat. Masáž provádíme nejprve na levé noze a následně na pravé.
(3) Masírujeme reflexní zóny vnitřních orgánů, a sice ledvin, močového měchýře, močovodů a plic a průdušek. Tím posílíme funkce vylučovací a dýchací soustavy a z těla se bude snáz vylučovat metabolický odpad.
(4) Masírujeme střídavě vybrané reflexní zóny a akupresurní body. Pokud to čas dovolí, namasírujeme důkladně obě nohy v tomto pořadí: chodidlo, mediální (vnitřní) a laterální (vnější) strana, nárt a noha od kolena dolů. Každý bod nebo zónu stiskneme třikrát.
(5) Nakonec znovu masírujeme reflexní zóny ledvin, močového měchýře, močovodů a plic a průdušek.

Tento postup je vhodný zejména u nemocí složitější povahy a chronických chorob s dlouhodobým vývojem. U všech nemocí a stavů však nebudeme postupovat stejně. Například při takových problémech, jako jsou vymknutý kloub, zablokované rameno, migréna nebo bolesti zubů, bychom měli masáž provádět přímo na jedné nebo na několika reflexních zónách či akupresurních bodech, které souvisejí s onemocněním. Podrobnosti jednotlivých variant probereme ve třetí a čtvrté kapitole.

6. Intenzita stimulace

Reflexní masáž nohou je komplexní terapie, při které léčíme neduhy tlakem na akupresurní body a reflexní zóny na noze, jež se vztahují k určitým částem těla. Reflexní masáží lze zmírnit bolest doprovázející řadu chorob a zabránit rozvoji choroby. Tělo tak zůstane plně funkční. Pro většinu akupresurních bodů a reflexních zón platí obecné pravidlo, že čím silnější je tlak, tím větší je bolest, a tím lepší jsou výsledky. Jinak řečeno, bez bolesti nelze dosáhnout žádných výsledků. To platí zejména v případě bolesti kostí, kloubů, svalů a vazů. Abychom dosáhli požadovaných výsledků, musíme vyvinout větší tlak. Zároveň se však musíme vyvarovat nadměrného tlaku, neboť při něm může dojít k poškození okostice. Kromě toho bychom měli tlak zesilovat postupně, od mírného po silný, až na hranici pacientova prahu bolesti.

Někteří lidé jsou nadměrně citliví na bolest a mají velmi nízký práh bolesti. U tohoto typu pacientů musíme při reflexní terapii sledovat jejich výraz ve tváři. Jestliže pacient bledne, je to známka, že jsme dosáhli prahu bolesti, a měli bychom okamžitě přestat vyvíjet tlak nebo si udělat přestávku. Necháme pacienta, aby si chvíli odpočinul, a teprve pak znovu pokračujeme v masáži.


Ukázka z knih: